Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Krzakowski Maciej

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów
Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej,