Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Marszałek Andrzej

Katedra Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Katedra Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Specjalista w dziedzinie patomorfologii

Kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Kierownikiem Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zastępca Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów

Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii