Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Dańska-Bidzińska Anna

II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Oddział Ginekologii i Onkologii, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa

Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.