Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Kowalewska Magdalena

Pracownia Badań Translacyjnych, Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Warszawie

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.