Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Szanowni Państwo,

8 kwietnia o godz. 19:30 zapraszamy do udziału w Debacie Ekspertów „Best Practices w Ginekologii Onkologicznej – Leczenie Raka Szyjki Macicy”.

Naszymi gośćmi będą:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz chirurgii onkologicznej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Przewodniczący zespołu do spraw opracowania zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczących diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Onkologii Polskiej Rakmisja, Członek zespołu do spraw opracowania zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczących diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.

Dr n. med. Dorota Kazberuk – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, Koordynator Pracowni Brachyterapii HDR, Białostockie Centrum Onkologii, Członek zespołu do spraw opracowania zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczących diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.

Debatę poprowadzi:

Dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Kierownik Oddziału Onkologii Ginekologicznej, Białostockie Centrum Onkologii

Zapraszamy!