Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych, użytkowników zarejestrowanych w Akademii Ginekologa Onkologa (AGO) jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, zwane dalej Administratorem, z siedzibą w Warszawie, ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa, KRS 0000190051, REGON 011953094, NIP: 9512110908
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@ptgo.edu.pl
 • Cele zbierania i przetwarzania danych: dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do
  • umożliwienia zalogowania się do AGO,
  • weryfikacji dostępu,
  • otrzymywania newslettera (newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły na to zgodę podczas rejestracji)
  • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora
  • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
  • prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników AGO wynika z:
  • zgody udzielonej przez użytkownika
  • konieczność wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.
 • Dane użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez użytkowników
  • operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do użytkowników SMS-a
  • bankom w przypadku, gdy zlecany jest przelew środków do użytkownika
  • biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  • kancelariom prawnym,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
  • innym podmiotom, na życzenie użytkowników lub po uzyskaniu od użytkowników odrębnej zgody.
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej nie będzie przechowywało danych osobowych użytkownika dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 • Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych użytkownik ma on prawo do:
  • wglądu do treści swoich danych
  • sprostowania danych
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
  • przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Administrator AGO dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • Portal edukacyjny AGO zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na swojej stronie i poinformowaniu użytkowników za pomocą newslettera oraz wiadomość widoczną na naszej stronie.
 • W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania z portalu edukacyjnego AGO prosimy o kontakt na kontakt@ptgo.edu.pl

PLIKI COOKIES

AGO, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym portalu ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji portalu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty na portalu.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.