Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Lubiński Jan

Kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej […]

Burdan Franciszek

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana Z Dukli w Lublinie Kierownik Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Specjalista w dziedzinie radiologii.

Nowakowski Andrzej

Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Kierownik […]

Kubiatowski Tomasz

Kierownik Kliniki Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego […]

Wysocki Piotr

Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej

Maciejczyk Adam

Kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych Specjalista w […]

Krzakowski Maciej

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów Konsultant Krajowy w […]

Marszałek Andrzej

Katedra Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Specjalista w dziedzinie patomorfologii Kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Kierownikiem Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego […]

Bobiński Marcin

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej Przewodniczący Klubu Młodego Ginekologa Onkologa […]

Cendrowski Krzysztof

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz ginekologii i położnictwie.