Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Zimmer Mariusz

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Specjalista Ginekologii i Położnictwa, Specjalista Perinatologii