Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Polkowski Wojciech

Katedra Onkologii i Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Przewodniczący Rady Klinicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W 2012 został członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), obecnie przewodniczący Website and Editorial Committee Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO).
Członek European Surgical Association.
Konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.