Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Bednarek Wiesława

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Profesor w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Członek Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych.
Konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.