Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof.

Tinneberg Hans Rudolf

Klinika Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen
Specjalista w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Endokrynologii i Medycyny Rozrodu.
Honorowy Przewodniczący Europejskiej Ligi Endometriozy (The European Endometriosis League (EEL))