Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. o kult. fiz.

Tchórzewska-Korba Hanna

Zakład Rehabilitacji, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Kierownik Zakładu Rehabilitacji, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej.
Członek Zarządu Polskiej Unii Onkologii
Członek Rady Fundacji Hospicjum Onkologiczne w Warszawie.
Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.