Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Szyłło Krzysztof

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Sekretarz Rady Naukowej ICZMP
Specjalista w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii
Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych