Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Szumiło Justyna

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członek Polskiego Towarzystwa Patologów