Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Tarnawski Rafał

III Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Kierownik III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach.
Specjalista w dziedzinie radiologii onkologicznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Radiologii Onkologicznej.