Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Tarkowski Rafał

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie.
Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.
Członek Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.