Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Stojko Rafał

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista ginekologii onkologicznej.
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Przewodniczący Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTGiP
Redaktor Naczelny periodyka PTGiP – Ginekologia Polska.