Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Blecharz Paweł

Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie.
Członek Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Członek Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.