Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Basta Paweł

Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Specjalista w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa oraz ginekologii onkologicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.