Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Paszkowski Tomasz

III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.