Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr med.

Korell Matthias

Klinika Ginekologii i Położnictwa Szpitala Johanna Etienne

Główny lekarz w Klinice Ginekologii i Położnictwa Szpitala Johanna Etienne w Niemczech.
Specjalista w zakresie ginekologii operacyjnej, położnictwa specjalnego i okołoporodowego, endokrynologii ginekologicznej i medycyny reprodukcyjnej, endoskopii specjalnej MIC III.
Członek Niemieckiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa.
Członek zarządu Niemieckiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej i Medycyny Rozrodu.