Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Klimek Małgorzata

Klinika Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

Kierownik Kliniki Radioterapii, , Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.