Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Wicherek Łukasz

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.