Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Ludwin Inga

Klinika Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników