Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Bodnar Lubomir

Oddział Onkologii Klinicznej i Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej

Oddział Onkologii Klinicznej i Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii

Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii

Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Członek Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych