Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Łacko Aleksandra

Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

p.o. Kierownika Zakładu Leczenia Systemowego Nowotworów Litych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kierownik onkologii klinicznej w Centrum Chorób Piersi-Breast Unit w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.