Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Klasa-Mazurkiewicz Dagmara

Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adiunkt w Katedrze i Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Klinika ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.