Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. n. med.

Siedlecki Janusz

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Ośrodek Badawczy w Warszawie

Kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Ośrodek Badawczy w Warszawie.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.