Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Markowska Janina

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii Onkologicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Prezes Stowarzyszenia do Walki z Chorobą Nowotworową przy Oddziale Ginekologii Onkologicznej Katedry Onkologii UM w Poznaniu.
Członek międzynarodowych towarzystw naukowych.