Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Sznurkowski Jacek

Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego PTG
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej PTGO
Członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ESGO
Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej PTIKiD
Członek Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych