Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. UJ dr hab. n. med.

Huras Hubert

Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii.
Konsultant wojewódzki do spraw położnictwa i ginekologii.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.