Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof.

Halaska Michael

Oddział położnictwa i ginekologii, Uniwersytet w Czechach

Specjalista w dziedzinie uroginekologii.
Kierownik Oddziału położnictwa i ginekologii, Uniwersytet w Czechach
Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uroginekologicznego (The European Urogynaecological Association)
Członek Międzynarodowego Towarzystwa Urologii Kontynentalnej (The International Continence Society)