Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Szewczyk Grzegorz

Oddział Ginekologii Onkologicznej Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.