Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Burchardt Ewa

Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. Stefana Skowrońskiego z Poradnią Onkologiczną, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.