Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr. n. med.

Tworus Radosław

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

Kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. Psychiatrii