Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Rzepka Jakub

Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w dziedzinie ginekologii onkologicznej