Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof.

Concin Nicole

Klinika Ginekologii i Położnictwa; Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku, Innsbruck, Austria

Profesor ginekologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku
Klinika Ginekologii i Położnictwa; Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku, Innsbruck, Austria;
Prezydent European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)