Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Bobiński Marcin

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Przewodniczący Klubu Młodego Ginekologa Onkologa przy PTGO