Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Chrapko Beata

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Nuklearnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Zastępca Kierownika Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.
Specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.
Przewodnicząca Sekcji Kardiologii Nuklearnej przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym.
Konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie medycyny nuklearnej.