Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.

Roszak Andrzej

Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. Stefana Skowrońskiego z Poradnią Onkologiczną, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Kierownik Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. Stefana Skowrońskiego z Poradnią Onkologiczną, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.
Członkiem Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.