Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr n. med.

Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka

Oddział Zachowawczy w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Kierownik Oddziału Zachowawczego w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.