Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika 2023

Zapraszamy do obejrzenia Konferencji  z okazji Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika

Rak jajnika 2022/2023 – gdzie jesteśmy? Przyszłość chorych z rakiem jajnika?
Prowadząca: Dr n. med. Anna Kociszewska
Goście: Prof. Mariusz Bidziński, Prof. Włodzimierz Sawicki

Diagnostyka raka jajnika.
Prowadząca: Dr n. med. Anna Kociszewska
Goście: Prof. Laretta Grabowska-Derlatka, Dr n. med. Aleksandra Zielińska, Prof. Włodzimierz Sawicki

Diagnostyka molekularna w raku jajnika.
Prowadząca: Dr n. med. Anna Kociszewska
Goście: Prof. Paweł Blecharz, Doc. Artur Kowalik, Dr Andrzej Tysarowski

Leczenie operacyjne raka jajnika.
Prowadzący: Dr hab. n. med. Marcin Bobiński
Goście: Prof. Paweł Knapp, Dr Marcin Misiek

Opieka okołooperacyjna w raku jajnika.
Prowadzący: Dr hab. n. med. Marcin Bobiński
Goście: Dr Magdalena Łasińska-Kowara, Prof. Paweł Knapp, Doc. Maciej Stukan

Leczenie systemowe: NACT, leczenie podtrzymujące.
Prowadzący: Dr hab. n. med. Marcin Bobiński
Goście: Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, Prof. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Prof. Lubomir Bodnar

Leczenie nawrotowego raka jajnika.
Prowadząca: Dr n. med. Agnieszka Rychlik
Goście: Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, Prof. Lubomir Bodnar

Nowe wytyczne w raku jajnika – czy czekają nas zmiany?
Prowadząca: Dr n. med. Agnieszka Rychlik
Gość: Prof. Anita Chudecka-Głaz

Rak jajnika w Krajowej Sieci Onkologicznej
Prowadząca: Dr n. med. Agnieszka Rychlik
Gość: Dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk