Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Praktyczna Strona Zaleceń

Szanowni Państwo

    W imieniu zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz komitetu naukowego Akademii Ginekologii Onkologicznej zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych mających na celu upowszechnienie zaleceń PTGO )w codziennej praktyce lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów kobiecych. (ginekolog, ginekolog onkolog, onkolog kliniczny, patomorfolog, radioterapeuta, diagnosta, itp.)

Spotkania będą odbywać się lokalnie, w różnych miastach Polski, zaangażowaniem miejscowych lekarzy: ginekologów, ginekologów onkologów, onkologów klinicznych, patomorfologów, radioterapeutów i diagnostów, tak abyśmy mogli na miejscu porozmawiać z Państwem, w Państwa miejscu pracy i uwzględniając bariery istniejące w Państwa ośrodkach.

W trakcie spotkań wspólnie omówimy możliwość adaptacji zaleceń na „lokalnym gruncie”.

Omówimy:

  • dotychczasowe postępowanie (diagnostyka i leczenie) – „miejscowe zwyczaje”
  • co zmieniają nowe zalecenia PTGO w dotychczasowej praktyce
  • trudności w adaptacji zaleceń
  • proponowane rozwiązania

Zapraszamy!

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Mgr Renata Buda, MBA
Dyrektor Zarządu Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA