Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med.

Kowalik Artur

Zakład Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Kielce

Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Kielce.
Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.